„Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona”. (Lc 11,29)