„Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea!” (In 8,7)