„Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu!”. (In 15,12)