16 septembrie 2021

Despre

Provincia „Sfântul Francisc de Assisi”

Provincia, parte imediată a Institutului, este formată, în mod normal, de surori care, înscrise în ea, sunt însufleţite şi călăuzite de Superioara provincială ajutată de Consiliul ei, după norma dreptului universal şi propriu parte vie a Institutului în unitatea fondamentală de viaţă şi de misiune, Provincia favorizează întruparea carismei în diferitele conteste culturale şi ecleziale (Const. 204§1).

În prezent, Provincia „Sfântul Francisc de Assisi” din România este
condusă de:

Superioara provincială, semn de comuniune în Provincie, are autoritatea ordinară asupra tuturor, fiecărei surori şi comunităţii în parte ale Provinciei şi o exercită singură sau împreună cu Consiliul său, după dreptul universal şi propriu (Const. 214).

1. Sr. Bernaveta Ciobanu – Superioară provincială

2. Sr. Ana Vereș – Vicară provincială

3. Sr. Irina Giurgică – Secretară provincială

4. Sr. Maria Dîscă – Consilieră provincială

5. Sr. Angela Gal – Consilieră provincială

6. Sr. irina Cata – Econoamă provincială.

Unde există caritate şi înţelepciune, nu există frică sau ignoranţă.

- Sfântul Francisc de Assisi

Evenimente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Provincia, parte imediată a Institutului, este formată, în mod normal, de surori care, înscrise în ea, sunt însufleţite şi călăuzite de Superioara provincială ajutată de Consiliul ei, după norma dreptului universal şi propriu parte vie a Institutului în unitatea fondamentală de viaţă şi de misiune, Provincia favorizează întruparea carismei în diferitele conteste culturale şi ecleziale (Const. 204§1).

HĂLĂUCEȘTI: JUBILEU DE 25 DE ANI DE PROFESIUNE RELIGIOASĂ
AL IV- LEA CAPITUL PROVINCIAL: 7 – 8 iulie 2021
AL IV- LEA CAPITUL PROVINCIAL: 1 – 6 iulie 2021

HĂLĂUCEȘTI: JUBILEU DE 25 DE ANI DE PROFESIUNE RELIGIOASĂ

AL IV- LEA CAPITUL PROVINCIAL: 7 – 8 iulie 2021

AL IV- LEA CAPITUL PROVINCIAL: 1 – 6 iulie 2021

AL IV- LEA CAPITUL PROVINCIAL: 30 iunie 2021

Contactaţi-ne
  • Curia Provincială
  • Str. Biserica Alexe, Nr 25
  • 040269 Bucureșt
  • Sector 4
  • Tel. fix: [0040]/21.337.36.93
  • E-mail: secretariatsfma@gmail.com
  • Web: www.sfma.ro