29 septembrie 2023

Despre

Provincia „Sfântul Francisc de Assisi”

Provincia, parte imediată a Institutului, este formată, în mod normal, de surori care, înscrise în ea, sunt însufleţite şi călăuzite de Superioara provincială ajutată de Consiliul ei, după norma dreptului universal şi propriu parte vie a Institutului în unitatea fondamentală de viaţă şi de misiune, Provincia favorizează întruparea carismei în diferitele conteste culturale şi ecleziale (Const. 204§1).

În prezent, Provincia „Sfântul Francisc de Assisi” din România este
condusă de:

Superioara provincială, semn de comuniune în Provincie, are autoritatea ordinară asupra tuturor, fiecărei surori şi comunităţii în parte ale Provinciei şi o exercită singură sau împreună cu Consiliul său, după dreptul universal şi propriu (Const. 214).

1. Sr. Bernaveta Ciobanu – Superioară provincială

2. Sr. Ana Vereș – Vicară provincială

3. Sr. Irina Giurgică – Secretară provincială

4. Sr. Maria Dîscă – Consilieră provincială

5. Sr. Angela Gal – Consilieră provincială

6. Sr. irina Cata – Econoamă provincială.

Unde există caritate şi înţelepciune, nu există frică sau ignoranţă.

- Sfântul Francisc de Assisi

Evenimente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Provincia, parte imediată a Institutului, este formată, în mod normal, de surori care, înscrise în ea, sunt însufleţite şi călăuzite de Superioara provincială ajutată de Consiliul ei, după norma dreptului universal şi propriu parte vie a Institutului în unitatea fondamentală de viaţă şi de misiune, Provincia favorizează întruparea carismei în diferitele conteste culturale şi ecleziale (Const. 204§1).

25 iunie-2 iulie 2023, Hălăucești: Adunarea provincială a Surorilor Franciscane Misionare de Assisi din România
Hălăucești, 28 iunie 2023: Jubileul de 25 de ani de profesiune religioasă în Familia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi
FUNERALIILE SR. MARIA FARȚADE (SFMA)

25 iunie-2 iulie 2023, Hălăucești: Adunarea provincială a Surorilor Franciscane Misionare de Assisi din România

Hălăucești, 28 iunie 2023: Jubileul de 25 de ani de profesiune religioasă în Familia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi

FUNERALIILE SR. MARIA FARȚADE (SFMA)

Astăzi, 25 iunie 2023, a plecat în casa Tatălui ceresc Sr. Maria Farțade de la Surorile Franciscane Misionare de Assisi

Contactaţi-ne